Laadukkaat asfaltti­työt ja pihara­kennus­palvelut Lahden alueella

Asfalttisalpa Oy toimii Lahdessa, Hämeen, Kymeenlaakson sekä Uudenmaan alueilla tarjoten asfaltoin­tipal­veluja, toteuttaen piha­kivetyk­siä ja palvellen kaikissa maanrakennus- ja viher­rakennus­tarpeissa.

Asiakaskuntamme koostuu niin taloyh­tiöistä, kunnista,teolli­suuskiin­teistöistä ja isommista toimijoista, kuin myös yksityistalouksista.

Olemme erikoistuneet asfaltointiin ja piha­rakenta­miseen. Asfalttisalpa on palvellut asiakkaitaan vuodesta 2006 lähtien Lahdessa ja lahden alueella.

Asfalttisalpa tekee kaikki asfaltoin­tityöt sekä kivetykset luotet­tavalla ammatti­taidolla ja osaamisella, takuu työnä!

Asfaltointityöt

Pihakivetykset, vihertyöt ja maanrakentaminen

RALA pätevyysLuotettava kumppani
Korkein luottoluokitus